Varkensgriep bestaat niet

Varkensgriep bestaat niet. Nadat de media enkele wekenlang voortdurend de Mexicaanse griep ten onrechte tot varkensgriep of swineflu betitelde, wil men nu van die verkeerde naam af. Het Mexicaanse griepvirus is namelijk nog nooit bij varkens waargenomen. Het dan ook niet correct om te denken dat het griepvirus door varkens op mensen wordt overgebracht. In Egypte worden ondanks dat toch 300.000 varkens afgeslacht. Dit leidde tot grote onlusten onder de christelijke bevolking. De varkens op de varkensboerderijen in Egypte worden voornamelijk door Christelijke Egyptenaren gehouden, aangezien Moslims (tevens Joden) volgens hun geloof geen varkensvlees mogen eten en varkens worden als onreine dieren beschouwd.

In geen een land zijn varkens afgeslacht vanwege de Mexicaanse griep. Als voorzorg werden er wel varkens onderzocht en voor de zekerheid apart gehouden. Het Mexicaanse griepvirus werd nog in geen een varken ter wereld aangetroffen. Vogels zijn eerder de grote verspreiders van griepvirussen en de influenza virussen muteren ook snel waardoor nieuwe virussen de kop op steken. De boeren in Egypte worden zwaar gedupeerd door deze bizarre afslacht-acties in Egypte, en ook de varkens sterven zonder een aanvaardbare reden. De hoogste tijd dus om te beseffen dat varkansgriep niet bestaat, de Mexicaanse griep helaas wel.

Filmpje over hoe mensen in het algemeen met dieren omgaan alsof het gebruiksvoorwerpen zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License