Sprong In De Leegte, van Lydia Rood, hoogbegaafdheid in een stereotyp jasje

In het boek Sprong In De Leegte van Lydia Rood speelt Cornélie de hoofdrol. Cornélie is hoogbegaafd en volgens Lydia Rood zijn hoogbegaafden blijkbaar kinderen die alleen maar tienen halen en wiens hersenen je helemaal dol draaien. Jammer dat Rood voor dit stereotype beeld gekozen heeft. Het merendeel van de hoogbegaafden heeft immers juist leerproblemen op school e worden niet eens als hoogbegaafd erkend of opgemerkt. Het ontbreekt ze niet aan verstand, maar vaak wel aan leerstrategieën en motivatie, waardoor die tienen dus juist uitblijven en gemakkelijk ontaarden in onvoldoendes of cijfers die niet bij hun intelligentie passen. Docenten schatten hoogbegaafden vaak verkeerd in omdat alleen naar de cijfers en prestaties gekeken wordt, niet naar het IQ.

Het meisje Cornélie is wel ongemotiveerd voor schoolse zaken, in het boek. Dat is dan wel weer herkenbaar. Ook dat de docent haar slimme vragen afremt, omdat de klas nog niet zo ver is, is herkenbaar. Dat overkomt hoogbegaafden in het echte leven ook wel.

Portret van schrijfster Lydia Rood, aan de Leestafel

In Sprong In De Leegte gaat het natuurlijk niet om hoogbegaafdheid alleen. Het gaat om het verdriet waar de hoofdpersoon Cornélie mee moet leven. Er is haar zusje iets verschrikkelijks overkomen, maar wat en hoe? Dat zij verantwoordelijk is voor wat het zusje is overkomen, beseft zij wel. Maar wat er precies is gebeurd, daar praat ze liever niet over.
Het gaat eigenlijk niet zo goed met Cornélie. Door de ramp die haar zusje trof en het schuldgevoel wat ze bij zich draagt, verlegd ze steeds verder haar grenzen. Ze houdt van sporten en dansen. In het boek blikt ze veel terug. Ze ontmoet een jongen die het niet goed met haar voorheeft. Een pooier die haar bijna in de prostitutie weet te manoeuvreren. Zij weet hem echter te manipuleren zodat ze hem als het ware te slim af is. In het boek speelt Cornélie de rol van een intelligente persoonlijkheid die anderen goed weet te manipuleren. Intelligentie wordt daarmee niet erg positief gebracht, maar wellicht is dit een speling van het lot, die romanpersonage nu eenmaal wel vaker ondergaan. Het is geen gemakkelijk boek voor jonge mensen, maar wel een boek wat aan het denken zet. Het is goed geschreven maar de verhaallijn is volgens jonge lezers niet altijd even duidelijk. Misschien was dat wel de bedoeling. Aan het einde van het boek wordt in elk geval wel duidelijk waardoor Cornélie geworden is, zoals ze is. Sprong In De Leegte is zeker wel een boek wat de moeite waard is om te lezen. Het toont kinderen dat een verhaal niet altijd even zonneklaar in elkaar zit, net als in het echte leven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License