Ontslagen. WW-uitkering, heb ik er recht op?

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? Als je werkloos raakt, verlies je in een keer je inkomen. In veel landen moeten mensen dan maar zien hoe ze zich redden moeten. In Nederland heb je recht op een uitkering. Er zijn verschillende soorten uitkeringen. De WW-uitkering is gebruikelijk als je ontslag hebt gekregen. Wanneer heb je recht op een WW-uitkering?

 • Je moet jonger dan 65 jaar zijn
 • Je moet je baan verloren hebben buiten je eigen schuld om
 • Je moet verzekerd zijn tegen werkloosheid. In principe is elke werknemer in loondienst, verzekerd tegen werkloosheid.
 • Mensen in de sociale werkvoorziening zijn over het algemeen ook gewoon verzekerd
 • Je moet minimaal zes maanden gewerkt hebben. (Hierbij wordt uitgegaan van 26 uit 36 weken voorwaarde. Voordat de eerste werkloosheidsdag inging, moet je 26 weken (of meer) in loondienst hebben gewerkt.
 • Ook een dag arbeid per week telt als een hele werkweek mee, eveneens vakantieweken (als het loon werd doorbetaald) tellen als hele weken mee.)

Kunstenaars, musici, seizoenarbeiders enzovoorts…

Voor bepaalde beroepsgroepen worden andere regels gehanteerd, afhankelijk van de situatie.

Wanneer ben je werkloos?

 • Als je minimaal 5 arbeidsuren per week bent kwijtgeraakt of minimaal de helft van de arbeidsuren bij minder dan 10 uur per week arbeid) en geen recht meer hebt op loon gerekend over die arbeidsuren.
 • Als je beschikbaar bent om te solliciteren en geschikte arbeid te aanvaarden.

Belangrijk bij ontslag

 • Ga niet accoord met het ontslag en onderteken niks
 • Zoek hulp en advies
 • Zorg dat u gewoon beschikbaar blijft om te werken
 • Verzoek om een schriftelijke bevstiging van uw ontslag en de reden van uw ontslag
 • Teken (met behulp van een ontslagdeskundige) bezwaar aan tegen uw ontslag (aangetekend verzenden).

GeĂŻnteresseerd in online geld verdienen? Klik hier: http://recensies.wikidot.com/global-domain-international-geld-verdienen-en-hoe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License